12. Què pensa Artur Mas

Rafael de Ribot

12. Què pensa Artur Mas
ISBN: 0008495400138
Edició: 2002
Preu: 10.00 €
Pàgines: 120
Distribució:  Àgora

«Una persona que fa política no s'ha de sentir mai professional de la política. Això significa tenir massa lligams, i si els tens, al final n'acabes sent esclau.»

«Jo no dic que no formarem part d'un govern d'Espanya per una qüestió de principis. El que defenso és que només podríem tenir una implicació més gran en la política espanyola si Espanya s'articulés com un autèntic Estat plurinacional i Catalunya assolís tots els reptes que té pendents com a nació.»

«Jo aposto per l'Espanya plurinacional, que vol dir un Estat organitzat sobre quatre nacions: Castella, amb tota la seva àrea d'influència, Galícia, Euskadi i Catalunya.»

«Pasqual Maragall va ser un bon alcalde per a la ciutat de Barcelona, però, sobretot, va ser un bon organitzador dels Jocs Olímpics. Sincerament, penso que si no hagués tingut els Jocs, el balanç de la seva gestió hauria estat més gris.»

«El pujolisme és una cosa que s'acaba amb Pujol, que no subsistirà. El pujolisme és l'adhesió a una persona i a la seva trajectòria. Més enllà d'això, què queda? Queda el nacionalisme, el catalanisme, el patriotisme.»