Diàlegs al s. XXI

Els protagonistes d'aquests llibres-conversa responen a un ampli ventall de preguntes que analitzen des dels seus privilegiats punts de vista. Un debat intens que incita a la reflexió.